Exposities

2022

Mei: Een viertal nieuwe prenten in de winkel van het Gorcums Museum. Ook fotokaarten van diverse prenten in papiersnijkunst aanwezig.

2021

Maart/April: deelname kunstroute in Genderen in de ‘Stille Week’ voor Pasen tijdens de coronacrisis.

11 en 12 September: deelname Artfestival Heusden in het Oude Postkantoor.

9 Oktober: Deelname expositie in de Hervormde Kerk van Wijk bij Heusden (Wijk en Aalburg)

8 November: Lezing en expositie met 15 afbeeldingen over de Pelgrimspsalmen 120 tot en met 134 voor de PCOB in Gorinchem.

November tot en met februari: Expositie in ‘Wijkestein’ in Wijk en Aalburg.

2020

Gehele jaar In het Gorcums Museum aan de Grote Markt 17 in Gorinchem.

1 juli – eind september: Woonzorgcentrum ‘De Schutse’ in Gorinchem: In de hal en bij het restaurant hangen een aantal werkstukken. Een deel daarvan is ook te vinden hier op de site: Mogen leven in deze tijd en Alle dieren van 1 tot 10.

april – juni: In de periode dat de Hervormde Kerk van Baardwijk dicht was vanwege de coronacrisis hield ik van huis ‘kerk’. Steeds was een afbeelding te zien over het Bijbelgedeelte dat ik las en over preekte.

2019

2 januari – 31 maart: Expositie in het verpleeghuis ‘Bannehof’ in Gorinchem.

10 april: Expositie en lezing bij de PCOB afdeling Andel e.o. over lijden en sterven van Jezus Christus.

18 april: Expositie en viering bij de seniorenmiddag van de Vrije Evangelische Gemeente in Andel over lijden en sterven van Jezus Christus.

15 tot 19 april: expositie nieuwe kruiswegstatie in de Gereformeerde Kerk te Genderen tijdens de week van Goede Vrijdag. (afbeelding statie 1 en 2)

Vanaf 4 juli tot eind september 2019 expositie in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht gedurende de zomermaanden.

(onderwerpen: alle momenten van de eredienst, kruiswegstatie, lijden, sterven en opstanding, heilige Geest)

6-7 juli: Deelname culturele route Gorinchem.

11 juli – 15 augustus: Expositie in de Hervormde Kerk te Haamstede tijdens de toeristenmarkt op donderdag.

25 augustus: Exposite in de Hervormde Kerk te Baardwijk (Waalwijk) tijdens ‘Borktotaal’. In de kerk wordt deze zondagmiddag een 14-deliige kruiswegstatie en een 12-delige serie over het Apostolicum getoond.

Oktober-december 2019: Kleine expositie (acht werkstukken) in de hal van het GorcumsMuseum.

Oktober-december 2019: Vervolgexpositie in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.

12 oktober-13 december 2019: Deelname expositie op uitnodiging van het Leerdams Kunstenaarscollectief bij Van der Wal, Techniekweg 8, Leerdam. Thema “Mens”. Toekenning van de tweede prijs!

Adventstijd en Kerst 2019: Een tweetal afbeeldingen over het Kerstfeest in de koffiehoek van de Evangelische Lutherse Gemeente in Utrecht.

2018

26 maart 30 maart: Expositie Kruiswegstaties en uitbeeldingen over lijden van Christus in de Gereformeerde Kerk in Genderen tijdens de Stille Week. De afbeeldingen vindt u elders op de site.

27 en 28 april: Deelname Kunstroute Tholen in één van de prachtigste historische panden van deze stad.

25 en 26 mei: Deelname Kunstroute Gemeente Aalburg in “de Lange Hoeve” in Genderen.

2 juli – 30 september: Expositie in het verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam: “Glasstaete”.

9 en 10 juni: Expositie over alle momenten van de protestantse eredienst in de Gereformeerde Kerk te Genderen; 14 afbeeldingen bij de afsluiting seizoen Gereformeerde Kerk Genderen. Ook deze afbeeldingen vindt u elders op deze site.

7 september – 4 januari: Expositie ‘Wijkestein’ in Wijk en Aalburg. De eerste twee maanden beneden en op de eerste verdieping en daarna twee maanden op de eerste verdieping.

12 oktober – 15 december: Deelname expositie bij Van der Wal Interieur te Leerdam op uitnodiging van het Leerdams Kunstenaarscollectief over het gedicht van Hendrik Marsman “Herinnering aan Holland.”

26 oktober – 24 november: Deelname expositie “Van Letter tot Leven” in de Wilhelminakerk te Dordrecht naar aanleiding van de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode. (Uitbeelding Psalm 1)

28 oktober: Zondagavonddienst in de Gereformeerde Kerk te Nieuwendijk. Dienst n.a.v. het jaarthema van deze kerk: ‘Kerk en kunst.’ Zeven afbeeldingen over de gelijkenissen en gesprek over de elementen van de eredienst.

2017

20 mei – 29 september: Deelname aan Lezerskunst van het Nederlands Dagblad in Barneveld. Thema: ‘Online’. Expositie in de hal en het restaurant van de redactie. Zie ook: https://www.nd.nl/lezerskunst2017

1 en 2 juli 2017: Deelname aan de expositie over honderd jaar De Stijl in Beetsterzwaag.