Kruiswegstatie II

In het najaar van 2018 maakte ik een tweede kruiswegstatie. Een veertiental afbeeldingen om het lijden en sterven van Jezus Christus te overdenken. De afbeeldingen kennen een doorgaande lijn. Het is als een panorama. De afbeeldingen bevinden zich in lijsten van 30×40 cm.

I

Jezus wordt ter dood veroordeeld. (Matteüs 27:11-32, Marcus 15:1-20, Lucas 23:1-25, Johannes 18:18-19:16)

II

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. (Matteüs 27:31, Marcus 15:20, Johannes 19:16-17)

III

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

IV

Jezus ontmoet Zijn moeder Maria. (Marcus 15:40, Johannes 19:25)

V

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. (Matteüs 27:32, Marcus 15:21, Lucas 23:26)

VI

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

VII

Jezus valt voor de tweede maal.

VIII

Jezus troost de wenende vrouwen. (Lucas 23:27-31)

IX

Jezus valt voor de derde maal.

X

Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. (Matteüs 27:35, Marcus 15:24, Lucas 23:34, Johannes 19:23-24, Psalm 22:18-29)

XI

Jezus wordt aan het kruis genageld. (Matteüs 27:35-44, Marcus 15:24-32, Lucas 23:33-44, Johannes 19:18-24)

XII

Jezus sterft aan het kruis. (Matteüs 27:45-56, Marcus 15:33-41, Lucas 23:44-49, Johannes 19:25-30)

XIII

Jezus wordt van het kruis afgenomen. (Matteüs 27:57-59, Marcus 15:43-46, Lucas 23:50-53, Johannes 19:38-39)

XIV

Jezus wordt in het graf gelegd. (Matteüs 27:59-61, Marcus 15:46-47, Lucas 23:56, Johannes 19:40-42)