Mogen leven in deze tijd

Graag laat ik een zevental werkstukken zien in papiersnijkunst. Afbeeldingen om naar te kijken. Pogingen mijnerzijds om de tijd waarin wij leven te verwerken. Ook jij zult er op jouw wijze mee bezig zijn. Een lange tijd met zorg, angst, ziekte en rouw…. en met zovele gebeden. Juist ook voor de Stille Week op weg naar het Paasfeest. Ik hoop dat je bemoediging vindt. Delen met anderen mag altijd.

Telkens ook een kort gebed om de afbeelding te ondersteunen. Denk ook aan Psalm 121. Deze psalm is een pelgrimslied voor mensen onderweg die de nood van het leven niet kunnen ontwijken. Een psalm is het die met een vraag begint. In de berijming van het eerste vers luidt:

Ik sla mijn ogen op en zien
De hoge bergen aan,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
Dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Sterkte en zegen toegewenst!

1. Verwarring …

In de verwarring van de tijd
Zie ik uw eeuwigheid

Ik wil U nu vragen
HEER, wil heel uw schepping dragen

In onze zo zwakke kracht
HEER, toon ons vandaag uw macht

2. Onbereikbaar …

Er is veel dreiging om ons heen
U kent de nood alleen

Als wolken langs ons gaan
U kent het diepste van ‘t bestaan

Help mij nu steeds te wachten
Leer uw Rijk te verwachten

3. Zo ver weg …

Ik voel me ver van U vandaan
Hoe zal de toekomst gaan?

Ik bid om Uw vrede
Te gaan elke nieuwe trede

Ik wil me aan U geven
Levend in Licht en Leven

4. Bij het venster …

Vaak wil ik bij het venster staan
Ieder is weg gegaan

Mijn hoofd is zo verward
Zorgen jagen mij door het hart

Toch zie ik op naar Uw kruis
Uw Geest schenkt mij rust in huis

5. Schuilend achter het raam …

Land van licht, leven en lijden
Help mij te belijden

Schuilend achter elk raam
Help mij, knielend tot U te gaan

Omring mij met Uw zorgen
Ik ben in U geborgen

6. Vertel mij Uw licht …

O Heer, vertel mij toch Uw licht
Dat in de verte ligt

Help Uw redding te zien
Die ik uit mezelf nooit verdien

Uw Zoon heeft zich gegeven
Ik mag bij Hem eeuwig leven

7. Uw nieuwe morgen …

Nog zo ver van Uw graf vandaan
Zag ik U, mijn Heer, staan

Van dood naar het leven
U heeft Uw liefde gegeven

Ik zie Uw nieuwe morgen
Eeuwig ben ik geborgen