Het leven is EREDIENST

In de maand oktober 2017 nam ik de tijd om alle elementen van de eredienst van de kerk uit te beelden. En daarbij een korte, persoonlijke notitie te maken die de uitbeelding ondersteunt.

Voor mezelf was het goede oefening om het centrale – zo niet het diepe – van elk deel van de eredienst te verbeelden. Telkens werd er het nodige uit een vel papier gesneden. Zo mag het papier ‘zeggen’ waar het om gaat. Ingelijst en opgehangen om ze rustig te bekijken.

Ook bestaat elke uitbeelding uit meerdere lagen. Zo wordt letterlijk, maar juist ook geestelijk de diepte gevonden van wat er in de eredienst tot eer van onze drie-enige God mag gebeuren. Ter wille van de liefde van zijn Zoon komt Hij door zijn Geest tot ons.

In juni 2018 werden nog een drietal afbeeldingen (nrs. 9, 10 en 11) toegevoegd.

1. Zingen

Graag zou ik met je willen zingen
om van binnen naar Boven te stijgen.
Onze harten met diepe, hoge vreugde vullen
om met jou nooit meer te hoeven zwijgen.

2. Stilte

In de verwarring van het leven
breekt het Licht van de stilte door.
In alle kamers van het leven
waar geen perspectief te vinden is.
In dreiging en vlucht breekt het levend stille licht
als Groet van boven door.

3. Verootmoediging

De wolken pakken samen.
Ik moet buigen als bomen
die knakken in de wind.
Strepen die zich strekken naar het Leven
om het kruis te vinden.
Om in Gods kerk Christus te leven.
Ik zocht vergeving en ontving verootmoediging.

4. Vergeving

Het is leven en wonen
in het Kruis dat totaal open is.
Open tot in de hemel.
Het is mogen groeien in de Levensboom.
Leven en vrucht dragen
voor de HEER in deze wereld.
Dat is leven uit vergeving.

5. Leefregel

Het is het verlangen
om naar Gods regels te leven.
Het is de weg in zijn Schaduw naar boven vinden.
Klimmend en soms struikelend naar zijn Licht.
Langs diepten en slingerende wegen
die lucht en leegte zijn.

6. Gebed om de heilige Geest

Kom tot ons heilige Geest, Vogel Gods.
Help ons te leven in de warmte
van de Zon van de Gerechtigheid.
Schenk ons Leven als een boom
aan stromend, levend Water.

7. Bijbel

Luisteren naar het boek van de Hoop.
Leren kijken in het Licht van het Woord.
Samen gemeente zijn van het hemelse Leven.
Groeien en verbonden zijn in Jezus Christus.

8. Verkondiging

Woorden van boven
in het donkere van dit leven.
Ademen in de kerk als plaats vol hoop en leven.
Verbonden en levend door het spreken
van Gods knecht in ons bestaan.

9. Danken en bidden

Soms heb ik alles – vaak heeft de ander niets
Alles heb ik ontvangen –
wat moet ik (ver)geven?
Help mij, Heer.
Amen.

10. Geloofsbelijdenis

De diepte die de Vader de Zoon deed gaan
Is de grond van ons bestaan
Zijn Geest is ons gegeven
opdat wij ademen en eeuwig leven

11. Inzameling van de gaven

Zijn Geest daalde op ons neer
Hij gaf ons gaven in woord en daad
De liefde van zijn Kruis doet mij delen
Schenkt hoop en leven. Amen.

12. Zegen

De goede weg van mijn leven is de reis naar boven.
Beschenen door het hemels licht van de Vader.
Levend onder de bescherming van het kruis van de Zoon.
Vervuld en geleid door de Geest.

13. Doop

Bad van reiniging en nieuwe geboorte.
Doorgang van het Christuskruis.
Om samen als gemeente het Leven te ontvangen.
Kroon van boven die ons in geluk en vrede regeert.

14. Avondmaal

Tafel en stortvloed van brood en beker.
Gave van het Lichaam van Jezus Christus door de Geest.
Verbroken en vergoten
om ons in Hem het Leven te geven.
Hij gekruisigd –
Wij vergroeid met Hem.